• /
  • /
Лабораторні дослідження
Найменування послуг
Код послуги
Одиниця виміру
Ціна,грн. Без ПДВ
Визначення часу кровотечі по Дуке
001
дослідження
18,00
Обробка венозної крові (включаючи реєстрацію) для отримання сироватки плазми
002
процедура
20,00
Прийом та кодування біопроб, реєстрація та видача результатів аналізів
003
процедура
24,00
Видача копій результатів аналізів
004
процедура
6,00
Вичначення білку в сечі (кількісне)
007
дослідження
58,00
Визначення ШОЕ
008
дослідження
11,00
Взяття біопроб крові з пальця у дорослих (для кількох показників)
010
дослідження
12,00
Взяття біопроб крові з пальця у дорослих (для одного показника)
011
дослідження
8,00
Підрахунок еритроцитів у камері Горяєва
012
дослідження
28,00
Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва для гематологічних хворих
014
дослідження
41,00
Визначення часу кровотечі за Сухаревим
016
дослідження
21,00
Визначення протромбінового часу з тромбопластинкальцієвою сумішшю в капілярній крові
018
дослідження
27,00
Визначення часу згортання по Лі і Уайту
020
дослідження
39,00
Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва
022
дослідження
21,00
Визначення загального білку сироватки крові по біуретовій реакції
026
дослідження
18,00
Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод Йєндрашика)
028
дослідження
36,00
Знаходження білку в сечі експрес-тестом
032
дослідження
10,00
Знаходження білірубіну в сечі-реакція Фуше та ін. методи
033
дослідження
11,00
Визначення гемоглобіну цианідним методом
036
дослідження
14,00
Визначення бета-ліпопротеідів у сироватці крові
037
дослідження
37,00
Визначення С-реактивного протеїну в сироватці крові реакцією преципітації в капілярах
039
дослідження
14,00
Визначення глюкози в капілярній крові
040
дослідження
26,00
Тимолова проба
044
дослідження
19,00
Визначення активності аланінамінотрансферази методом Рейтмана та Френкеля
045
дослідження
39,00
Визначення активності аспартатамінотрансферази методом Райтмана та Френкеля
046
дослідження
39,00
Знаходження кетонових тіл в сечі-експрес-тест
049
дослідження
7,00
Визначення амілази (діастази) в сечі
050
дослідження
51,00
Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осадку, відносної вагомості, реакції (РН)
051
дослідження
23,00
Знаходження глюкози в сечі експрес-тестом
052
дослідження
14,00
Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним методом
053
дослідження
28,00
Мікроскопічне дослідження осаду сечі при патології (білок в сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)
056
дослідження
42,00